ระบบปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น 65 พร้อมให้บริการแล้ว

ระบบปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น 65 พร้อมให้บริการแล้ว

ระบบปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น 65 พร้อมให้บริการแล้ว

นิสิตสามารถสมัครสมาชิกและยื่นคำร้องตามขั้นตอนปฏิบัติได้

ตั้งแต่วันนี้ที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

และสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่เมนู คู่มือ

Reset password

Recover your password
A password will be e-mailed to you.
Back to