วิธีการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ

วิธีการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ

แจ้งอัพเดทระบบปฏิบัติศาสนกิจ นิสิตสามารถแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ได้ที่เมนู “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” (ต้องเข้าระบบก่อนจึงจะปรากฏให้คลิกได้) ดังภาพด้านล่างนี้  ในเมนูนี้จะประกอบไปด้วย

1.การเปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์
2.การเปลี่ยนรหัสผ่าน
3.การแก้ไขข้อมูลการยื่นคำร้อง
4.การแก้ไขข้อมูลการเสนอโครงการ
5.การแก้ไขรายงาน#1
6.การแก้ไขรายงาน#2

Reset password

Recover your password
A password will be e-mailed to you.
Back to