สิ่งที่ต้องปฏิบัติภายหลังการยื่นคำร้องขอปฏิบัติศาสนกิจ

สิ่งที่ต้องปฏิบัติภายหลังการยื่นคำร้องขอปฏิบัติศาสนกิจ

ข้อปฏิบัติ : 

  1. ดาวน์โหลดเอกสาร ข้อมูล กน.ปศ.01 ของท่าน -> ที่เมนู สถานะรายการปฏิบัติ หัวข้อ 1.แบบคำร้องขอปฏิบัติศาสนกิจ
  2. ปรินท์แบบแนบท้าย กน.ปศ.01 -> ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค และเซ็นเอกสารตามลำดับ
  3. จัดทำเอกสารขอตัวนิสิต กน.ปศ.02 หรือ กน.ปศ.03 ผู้ที่เรียนต่อป.โท ต้องจัดทำ กน.ปศ.04 ด้วย
  4. ติดต่อขอใบรับรองผลการศึกษาจากทะเบียน
  5. จัดส่งเอกสาร (กน.ปศ.01)+(แบบแนบท้าย)+(กน.ปศ.02/3)+รับรองผลการศึกษา) ที่ฝ่ายกิจการนิสิต

Reset password

Recover your password
A password will be e-mailed to you.
Back to