ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอปฏิบัติศาสนกิจ

 • 1.ติดต่อสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจและ

  จัดทำเอกสารขอตัวนิสิต (กน.ปศ.02) หรือ (กน.ปศ.03)

 • 2.จัดทำเอกสารเสนอโครงการ

  จัดทำแบบเสนอโครงการปฏิบัติศาสนกิจ (กน.ปศ.05)

 • 3.ยื่นคำร้อง

  ยื่นคำร้องขอปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์ผ่านระบบ

 • 4.ดาวน์โหลด กน.ปศ.01

  ดาวน์โหลด ข้อมูลการยื่นคำร้องฯ (กน.ปศ.01)

 • 5.แบบแนบท้าย กน.ปศ.01

  ดาวน์โหลดและดำเนินการเซ็นตามขั้นตอน

 • 6.ใบรับรองผลการศึกษา

  ติดต่อขอใบรับรองผลการศึกษาจากทะเบียน

 • 7.นำส่งเอกสารที่เจ้าหน้าที่กิจการนิสิต

  จัดส่งเอกสาร (กน.ปศ.01)+(แบบแนบท้าย)+(กน.ปศ.02/3)+รับรองผลการศึกษา)

Close