สถิติ รุ่นที่ 65/2562

[gfchartsreports gf_form_id=”11″ include=”18″ type=”pie” color_set=”green” color_rand=”1″ height=”400″ tooltip_style=”BOTH” position=”center” maxentries=”2000″ case_insensitive=”1″ filter=”0″/]
[gfchartsreports gf_form_id=”11″ include=”37″ type=”pie” color_set=”green” color_rand=”0″ height=”400″ tooltip_style=”BOTH” position=”center” maxentries=”2000″ case_insensitive=”1″ filter=”0″/]
[gfchartsreports gf_form_id=”11″ include=”27″ type=”bar” color_set=”green” color_rand=”1″ height=”800″ tooltip_style=”BOTH” position=”center” maxentries=”2000″ case_insensitive=”1″ filter=”0″/]