ดาวน์โหลด

# File File size Downloads
1 doc กน.ปศ.02 ตัวอย่างหนังสือขอตัวนิสิต 28 KB 13849
2 doc กน.ปศ.03 ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติให้พระสังฆาธิการปฏิบัติศาสนกิจ 27 KB 7195
3 pdf กน.ปศ.05 คำอธิบายหัวข้อแบบเสนอโครงการปฏิบัติศาสนกิจ 100 KB 1108
4 doc กน.ปศ.06 หนังสือรับรองรายงานการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต ครั้งที่ 1 44 KB 6322
5 pdf กน.ปศ.07 คำอธิบายหัวข้อรายงานโครงการปฏิบัติศาสนกิจครั้งที่ 1 108 KB 1165
6 doc กน.ปศ.08 หนังสือรับรองรายงานการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต ครั้งที่ 2 45 KB 2536
7 doc กน.ปศ.09-รายงานการปฏิบัติศาสนกิจ-ครั้งที่-2 57 KB 421
8 doc กน.ปศ.10 แบบคำร้องขอย้ายสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ 66 KB 1158
9 pdf กน.ปศ.12 แบบคำร้องไม่ขอปฏิบัติศาสนกิจ-ส่วนกลาง 258 KB 1221
10 pdf กน.ปศ.12 แบบคำร้องไม่ขอปฏิบัติศาสนกิจ-ส่วนภูมิภาค 257 KB 1660
11 doc กน.ปศ.13 แบบฟอร์มการรายงานการจัดปฐมนิเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่ 388 KB 707
12 pdf การปฏิบัติศาสนกิจและการฝึกสอนของคณะครุศาสตร์ 1 MB 1903
13 pdf คู่มือการปฏิบัติศาสนกิจ 7 MB 2774
14 pptx แบบส่งผลงานเข้าประกวด นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 1 MB 1081
15 doc ตัวอย่างการเสนอโครงการ-2021 31 KB 1107