ดาวน์โหลด

# File File size Downloads
1 doc กน.ปศ.02 ตัวอย่างหนังสือขอตัวนิสิต 28 KB 19339
2 doc กน.ปศ.03 ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติให้พระสังฆาธิการปฏิบัติศาสนกิจ 27 KB 10110
3 pdf กน.ปศ.05 คำอธิบายหัวข้อแบบเสนอโครงการปฏิบัติศาสนกิจ 100 KB 4540
4 doc กน.ปศ.06 หนังสือรับรองรายงานการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต ครั้งที่ 1 44 KB 10923
5 pdf กน.ปศ.07 คำอธิบายหัวข้อรายงานโครงการปฏิบัติศาสนกิจครั้งที่ 1 108 KB 3046
6 doc กน.ปศ.08 หนังสือรับรองรายงานการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต ครั้งที่ 2 45 KB 6578
7 doc กน.ปศ.09-รายงานการปฏิบัติศาสนกิจ-ครั้งที่-2 57 KB 4064
8 doc กน.ปศ.10 แบบคำร้องขอย้ายสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ 66 KB 1480
9 pdf กน.ปศ.12 แบบคำร้องไม่ขอปฏิบัติศาสนกิจ-ส่วนกลาง 258 KB 1534
10 pdf กน.ปศ.12 แบบคำร้องไม่ขอปฏิบัติศาสนกิจ-ส่วนภูมิภาค 257 KB 2017
11 doc กน.ปศ.13 แบบฟอร์มการรายงานการจัดปฐมนิเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่ 388 KB 1125
12 pdf การปฏิบัติศาสนกิจและการฝึกสอนของคณะครุศาสตร์ 1 MB 2306
13 pdf คู่มือการปฏิบัติศาสนกิจ 7 MB 3812
14 pptx แบบส่งผลงานเข้าประกวด นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 1 MB 1536
15 doc ตัวอย่างการเสนอโครงการ-2021 31 KB 3949