ดาวน์โหลด

# File File size Downloads
1 doc กน.ปศ.02 ตัวอย่างหนังสือขอตัวนิสิต 28 KB 24349
2 doc กน.ปศ.03 ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติให้พระสังฆาธิการปฏิบัติศาสนกิจ 27 KB 12847
3 pdf กน.ปศ.05 คำอธิบายหัวข้อแบบเสนอโครงการปฏิบัติศาสนกิจ 100 KB 7301
4 doc กน.ปศ.06 หนังสือรับรองรายงานการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต ครั้งที่ 1 44 KB 14293
5 pdf กน.ปศ.07 คำอธิบายหัวข้อรายงานโครงการปฏิบัติศาสนกิจครั้งที่ 1 108 KB 4543
6 doc กน.ปศ.08 หนังสือรับรองรายงานการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต ครั้งที่ 2 45 KB 10065
7 doc กน.ปศ.09-รายงานการปฏิบัติศาสนกิจ-ครั้งที่-2 57 KB 12198
8 doc กน.ปศ.10 แบบคำร้องขอย้ายสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ 66 KB 1942
9 pdf กน.ปศ.12 แบบคำร้องไม่ขอปฏิบัติศาสนกิจ-ส่วนกลาง 258 KB 1946
10 pdf กน.ปศ.12 แบบคำร้องไม่ขอปฏิบัติศาสนกิจ-ส่วนภูมิภาค 257 KB 2430
11 doc กน.ปศ.13 แบบฟอร์มการรายงานการจัดปฐมนิเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่ 388 KB 1632
12 pdf การปฏิบัติศาสนกิจและการฝึกสอนของคณะครุศาสตร์ 1 MB 2785
13 pdf คู่มือการปฏิบัติศาสนกิจ 7 MB 4923
14 pptx แบบส่งผลงานเข้าประกวด นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 1 MB 2043
15 doc ตัวอย่างการเสนอโครงการ-2021 31 KB 6610