แผนภูมิสรุปการยื่นคำร้องขอปฏิบัติศาสนกิจ 2561

[gfchartsreports gf_form_id=”2″ include=”27″ type=”horizontalBar” color_set=”purple” color_rand=”1″ height=”1000″ tooltip_style=”BOTH” position=”center” case_insensitive=”0″ filter=”0″/]
[gfchartsreports gf_form_id=”2″ include=”18″ type=”pie” color_set=”red” color_rand=”1″ height=”200″ tooltip_style=”BOTH” position=”center” case_insensitive=”0″ filter=”0″/]
[gfchartsreports gf_form_id=”2″ include=”37″ type=”pie” color_set=”green” color_rand=”1″ height=”200″ tooltip_style=”BOTH” position=”center” case_insensitive=”0″ filter=”0″/]
Close