ขั้นตอนการส่งรายงานครั้งที่ 1

 • 1.เอกสารรายงานปฏิบัติศาสนกิจครั้งที่ 1

  จัดทำเอกสารรายงานการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ 1 (กน.ปศ.07)

 • 2.อัพโหลดรายงานผ่านระบบ

  อัพโหลดส่งรายงานการปฏิบัติศาสนกิจครั้งที่ 1 ผ่านระบบ

 • 3.หนังสือรับรองรายงานครั้งที่ 1

  จัดทำหนังสือรับรองรายงาน ครั้งที่ 1 (กน.ปศ.06) ส่งจนท.กิจการนิสิต


 1. จัดทำเอกสารรายงานการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ 1 (กน.ปศ.07) ดาวน์โหลดตัวอย่างที่ถูกต้องได้ที่นี่ (ตัวอย่าง)
 2. อัพโหลดส่งรายงานการปฏิบัติศาสนกิจครั้งที่ 1 ผ่านระบบ คลิกที่นี่!
 3. จัดทำหนังสือรับรองรายงานการปฏิบัติศาสนกิจครั้งที่ 1 (กน.ปศ.06) สำหรับส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ส่งจนท.กิจการนิสิต

หมายเหตุ : เอกสารตัวอย่างทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดได้ที่เมนู เกี่ยวกับ -> ดาวน์โหลด

Close