คู่มือการใช้งาน

1. การสมัครสมาชิก

 1. คลิกเมนู สมัครสมาชิก (สมัครแค่ครั้งเดียวเท่านั้น)
 2. ใส่รหัสนิสิต
 3. กำหนดรหัสผ่าน (แนะนำให้ใส่เป้นรหัสนิสิต-ถ้ากลัวว่าจะลืม)
 4. ใส่ชื่อ-นามสกุล
 5. ใส่อีเมล์ (อย่าลืมสัญลักณ์ @)

2. การเข้าสู่ระบบ

 1. คลิกเมนู เข้าสู่ระบบ
 2. ใส่รหัสนิสิต
 3. ใส่รหัสผ่าน
 4. คลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ

3. การยื่นคำร้องเข้าร่วมปฏิบัติธรรม

 1. คลิกเมนู เข้ายื่นคำร้อง
 2. ใส่ข้อมูลตามที่ระบบต้องการ
 3. คลิกยืนยันการเข้าร่วม
 4. คลิกยอมรับข้อตกลง
 5. คลิกปุ่ม Submit

4. ข้อมูลการปฏิบัติธรรมของฉัน

 1. คลิกเมนู นิสิต
 2. คลิก สิ่งที่ต้องปฏิบัติ เพื่อตรวจสอบรายการที่นิสิตต้องแก้ไขการยื่นค้องหรือแจ้งซ่อมเสริม (ถ้ามี)
 3. คลิก ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เพื่อตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติธรรมของคุณ
 4. คลิก แก้ไขข้อมูลส่วนตัว เพื่อแก้ไขข้อมูลการใช้งานของคุณ