มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Daily Archives

กรกฎาคม 26, 2019

“ผู้บริหาร นิสิต มจร 68 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และรับบิณฑบาตร ฉลองศรัทธากระทรวงพลังงาน”

วันนี้ (26 ก.ค. 62) ที่บริเวณ LOBBY อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และ พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยพุทธศาสตร์ นำผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนิสิต หอพักนิสิต…