มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Daily Archives

กรกฎาคม 29, 2019

“นิสิต มจร ถวายมุทิตาสักการะและต้อนรับหลวงพ่อรองอธิการบดีฯ “พระเทพเวที”

วันนี้(28ก.ค.62) ณ ศาลามุข หน้าพระอุโบสถ วัดสังเวชวิศยารามผู้แทนนิสิต มจร ทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่พักอยู่หอพักนิสิต นำโดย พระมหามงคล สิงฺหชยเมธี ประธานสภานิสิต และพระจิรายุส อนุตฺตโร นายกองค์บริหารนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562…