มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Accommodation Certificate for Visa

2,175

 

 

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง Application for Accommodation Certificate Process

ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสารข้างล่างนี้ และกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย Download an application form below and fill in your information (01 – Application Form)

ขั้นตอนที่ 2 นำแบบฟอร์มไปยื่นต่อเจ้าหน้ที่หอพักเพื่อรับรอง *** กรณีไม่ได้พำนักภายหอพักของมหาวิทยาลัย ให้ติดต่อคณะออกบันทึกข้อความรับรองที่พักถึงกองกิจการนิสิตฯ Bring the form to the dormitory staff for approval. ***In the case of not residing in the university dormitory contact the faculty’s coordinator issue a memorandum to Student Affairs.

for more information please contact : Mr.Rungchat Samanthong, Residence Certificate for Visa Coordinator Tel.0971905072 Line ID : gotzbarber

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

File File size Downloads
pdf Apply4Visa 222 KB 259