มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Browsing Category

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ Zoom ออนไลน์…

วันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ผ่านระบบ Zoom ออนไลน์ พระเทพเวที (พล อาภากโร ป.ธ.9) เจ้าคณะภาค 6 และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 6…

พิธีปฐมนิเทศนิสิตทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีการศึกษา…

มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีวัตถุประสงค์สำคัญ ๒ ประการ เพื่อให้พระนิสิตทุนเล่าเรียนหลวงได้ร่วมโครงการปฐมนิเทศและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ…

กองทัพไทยจัดประกวดวาดภาพ ระบายสี “แต้มสีเติมฝัน ด้วยพอเพียงที่เพียงพอ”…

กองทัพไทยจัดประกวดวาดภาพ ระบายสี "แต้มสีเติมฝัน ด้วยพอเพียงที่เพียงพอ" เริ่มสมัครได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ขอเชิญนิสิตที่สนใจและส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย…

“ผอ.กองกิจการนิสิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘”

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐-๒๑.๓๐ น. พระมหาประยูร โชติวโร ผอ.กองกิจการนิสิต ได้รับมอบหมายจากพระโสภณวชิราภรณ์,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ร่วมแบ่งปันประสบการณ์งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ร่วมกับพระปลัดสรวิชญ์…

“ผอ.กองกิจการนิสิต ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรภาคภาษาไทย ในพิธีเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ…

พิธีเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ และเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ…

“ผอ.กองกิจการนิสิตฯ ร่วมเป็นกรรมการสัมภาษณ์พระธรรมทูตสายต่างประเทศ มจร รุ่นที่ ๒๘”

๕ มี.ค. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ณ อาคารเรียนรวม มจร จ.พระนครศรีอยุธยา พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก), ดร. อัคคมหาบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธาน พระมหาประยูร โชติวโร ผอ.กองกิจการนิสิตฯ…

ผอ. กองกิจฯ ร่วมประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลผู้ขอรับทุนและติดตามประเมินผลผู้ได้รับทุนพระราชทาน

“ผอ. กองกิจฯ ร่วมประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลผู้ขอรับทุนและติดตามประเมินผลผู้ได้รับทุนพระราชทาน ครั้งที่ 1/2565 “ วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พระมหาประยูร โชติวโร ผอ. กองกิจการนิสิต…

“กองกิจการนิสิต และสถาบันวิปัสสนาธุระ…

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ศาลาตรีมุข วัดสังเวชวิศยาราม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี และสถาบันวิปัสสนาธุระ เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวาย…

รองอธิบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร ได้รับแต่งตั้งเป็น “เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม”

มส.แต่งตั้ง "เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม" ๑๐ ก.พ.๒๕๖๕ มหาเถรสมาคม (มส.) มีมติแต่งตั้ง พระเทพเวที, รศ.ดร. (พล อาภากโร/ชัยวิชู ป.ธ.๙) เจ้าคณะภาค ๖ รก.เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพฯ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร. ให้ดำรงตำแหน่ง…

“กองกิจการนิสิต จัดประชุมหารือจัดรถเมล์รับส่งนิสิต”

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารเรียนรวม และระบบ Zoom Meeting เพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน นโยบายของมหาวิทยาลัย และพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มจร…