มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง…

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องรับรอง 1-2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 เวลา 08.30-15.30 นาฬิกา ___________________________ พระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “การจัดทำแผนทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติ” จัดโดย…

ลงพื้นตรวจเยี่ยมสนามสอบ “ข้อสอบกลาง” ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย จังหวัดเชียงราย

  วันเสาร์ที่ 21 ต.ค.2560 พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา ลงพื้นตรวจเยี่ยมสนามสอบ "ข้อสอบกลาง" ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย…

การประชุมคณะกรรมการหอพักนิสิต ครั้งที่3/2560

วันที่ 20 ต.ค.2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคณะพุทธศาสตร์ ___________________ พระราชวรมุนี,ดร.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหอพักนิสิต…

ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นผู้แทนมอบสื่อศีล ๕ แก่นักศึกษาวิชาทหาร

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นผู้แทน กองกิจการนิสิต และ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มอบสื่อศีล 5 ที่จัดทำโดย…

เชิญร่วมงาน “เวที มหาวิทยาลัยผู้นำ มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ” วันที่ ๕ – ๖…

เชิญร่วมงาน "เวที มหาวิทยาลัยผู้นำ มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ" วันที่ ๕ - ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ------------------------------…

ขอเชิญร่วมงาน “๑๓๐ ปี มหาจุฬา”

“๑๓๐ ปี มหาจุฬา” เนื่องในวาระวันครบรอบสถาปนา 130 ปี ซึ่งงานสำคัญในครั้งนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ กันยายน ๒๕๖๐  เพื่อตระหนักรู้ถึงคุณค่า ความเป็นมาที่ยาวนานกว่า  ๑๓๐…

เจริญพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ขอนิมนต์/เชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่…