มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Browsing Category

งานการปฏิบัติศาสนกิจนิสิต

“ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต มจร ครั้งที่1/2564”

วันนี้(22ม.ค.64)เวลา13.30 น.ที่ห้องประชุมกองกิจการนิสิต และผ่านระบบZOOM ออนไลน์ ได้มีการประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ประจำกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่1/2564…

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 66 (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ :- 1 กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ 66 (ส่วนกลาง) 2 ประกาศการปฏิบัติศาสนกิจ-รุ่น-66 3 ปฏิทินกิจกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ-รุ่นที่-66

“รองอธิการฝ่ายกิจการนิสิต ประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom Video Conference…

วันนี้ (8 มิถุนายน 2563) เวลา 13.00 น. พระเทพเวที,รศ.ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารงานกิจการนิสิต พร้อมมอบนโยบาย ทิศทางและแนวปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิต ของมหาวิทยาลัย…

การประกวดโครงการปฏิบัติศาสนกิจประจำภาค (Best Practice Award 2020)

จากที่กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินงานในโครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 65 และได้จัดกิจกรรม ประกวดหาโครงการต้นแบบของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 65 (Best Practice Award) ประจำแต่ละภาค ทั้ง 4 ภาค อันได้แก่ ภาคเหนือ…

สัมมนานิสิตปฏิบัติ รุ่น 65 ภาคใต้ พบนิสิตพร้อมต่อยอดทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาและช่วยเหลือสังคม

ระหว่างวันที่ 11-12 ก.พ.2563  ที่สวนยินดีทะเล ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายจากพระเทพเวที,รศ.ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร ดำเนินการจัดสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 65 ประจำภาคใต้…

แจ้งกำหนดการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจำภาค 4 ภาค

***ดาวโหลดเอกสาร*** 1 แจ้งนิสิตปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ ๖๕ เข้าร่วมสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจำภาค ๔ ภาค 624KB 2 กำหนดการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ภาคเหนือ 403KB 3 กำหนดการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ…