มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Browsing Category

เกี่ยวกับศิษย์เก่า

ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ มจร หลักสูตร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565…

โค้งสุดท้าย สมัครด่วน !!! หลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา หลักสูตรประกาศนียพระไตรปิฎกศึกษา เรียนออนไลน์ (เสาร์-อาทิตย์) สบาย ๆ ที่บ้าน/วัด

“ผอ.กองกิจการนิสิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘”

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐-๒๑.๓๐ น. พระมหาประยูร โชติวโร ผอ.กองกิจการนิสิต ได้รับมอบหมายจากพระโสภณวชิราภรณ์,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ร่วมแบ่งปันประสบการณ์งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ร่วมกับพระปลัดสรวิชญ์…

“ผอ.กองกิจการนิสิตฯ ร่วมเป็นกรรมการสัมภาษณ์พระธรรมทูตสายต่างประเทศ มจร รุ่นที่ ๒๘”

๕ มี.ค. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ณ อาคารเรียนรวม มจร จ.พระนครศรีอยุธยา พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก), ดร. อัคคมหาบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธาน พระมหาประยูร โชติวโร ผอ.กองกิจการนิสิตฯ…

เสริมเขี้ยวเล็บคณะสงฆ์ “บอร์ดกพฐ.” เห็นชอบให้สามเณรในระบบการศึกษาของสงฆ์ ต้องเรียนเพิ่มเติม 3…

วันที่ 4 ก.พ. 64  พระเทพเวที เจ้าคณะภาค 6 ในฐานะเลขานุการฝ่ายศาสนศึกษาของ มหาเถรสมาคม เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นมิติใหม่แห่งการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยหลังจากพยายามมาหลายปี เนื่องด้วยได้รับแจ้งจาก “พระพรหมบัณฑิต” กรรมการมหาเถรสมาคม…

“กองกิจการนิสิตฯ ทำบุญต้อนรับปีใหม่ 2565”

"กองกิจการนิสิตฯ ทำบุญต้อนรับปีใหม่ 2565" วันที่ 7 มกราคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี นำโดย พระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร., พระมหาราชัน จิตฺตปาโล, ดร.…

“หอพักนิสิต ประชุมคณะทำงานออนไลน์ผ่าน zoom…

วันที่ 8 สิงหาคม 2564 พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นประธานประชุมคณะทำงานหอพักนิสิต เพื่อหารือแนวทางและมาตรการทำงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยตามประกาศประธานศูนย์ฯ (ศปค.19) ตามข้อ 4 และมติที่ประชุม…