วิธีการยื่นคำร้องขอปฏิบัติธรรม

การยื่นคำร้องเข้าร่วมปฏิบัติธรรม

  1. คลิกเมนู เข้ายื่นคำร้อง
  2. ใส่ข้อมูลตามที่ระบบต้องการ
  3. คลิกยืนยันการเข้าร่วม
  4. คลิกยอมรับข้อตกลง
  5. คลิกปุ่ม Submit