มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Daily Archives

กรกฎาคม 3, 2018

ใช้รถเมล์ปลอดภัยไปกับระบบบริการจองตั๋วออนไลน์กองกิจการนิสิต 4.0

"ใช้รถเมล์ปลอดภัยไปกับระบบบริการจองตั๋วออนไลน์กองกิจการนิสิต 4.0" วันนี้ 3 ก.ค.2561 เป็นอีกวันหนึ่งที่เหมือนกับทุก ๆ วัน ที่มีการเรียนการสอนจันทร์ถึงศุกร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ การใช้บริการรถเมล์อย่างปลอดภัย…