มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ผ่านการปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 65 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หมายเหตุ-: นิสิตที่ยื่นคำร้องในระบบแล้ว แต่ติดศาสนกิจไม่สามารถเข้ารับการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิศาสนกิจได้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่งานกิจการนิสิตที่ต้นสังกัด (ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2562) เพื่อดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป…

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ผ่านการปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 65 กลุ่มภาคเหนือ

หมายเหตุ-: นิสิตที่ยื่นคำร้องในระบบแล้ว แต่ติดศาสนกิจไม่สามารถเข้ารับการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิศาสนกิจได้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่งานกิจการนิสิตที่ต้นสังกัด (ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2562) เพื่อดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป…

พระธรรมทูตสายต่างประเทศ: พลังการทำงานและจิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม

“พระธรรมทูตสายต่างประเทศ: พลังการทำงานและจิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม” วันนี้ (5พ.ค.62) เวลา 18.30-20.30 น.ที่เธียร์เตอร์ โซน D อาคารเรียนร่วม มจร พระนครศรีอยุธยา พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มจร…

มจร จัดบวชเณร 318 หน่วยทั่วไทย หวังใช้กระบวนการไตรสิกขาในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในช่วงปิดเทอม

“มจร จัดบวชเณร 318 หน่วยทั่วไทย หวังใช้กระบวนการไตรสิกขาในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในช่วงปิดเทอม” วันนี้(31มี.ค.2562)เวลา09.30น.ที่เธียร์เตอร์ โซน B คณะสังคมศาสตร์ อาคารเรียนร่วม มจร วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระราชวรมุนี,รศ.ดร.(พล…

ประชุมกลุ่มย่อย เวทีนิสิตเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

“ประชุมกลุ่มย่อย เวทีนิสิตเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้” วันนี้(18 มี.ค.62) เวลา 13.00 น. ที่อาคาร มวก.48 พรรษา มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา มีกิจกรรม”การชี้แจงแนวปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการออกหนังสือหลักฐานสำคัญในการสำเร็จการศึกษาต่าง ๆ…

อธิการบดี มจร เปิดงานสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น 64 ภาคกลาง เชื่องานบริการวิชาการ มจร…

“อธิการบดี มจร เปิดงานสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น 64 ภาคกลาง เชื่องานบริการวิชาการ มจร ต้นแบบงานเพื่อสังคม" วันนี้ (18มี.ค.62) เวลา 09.00 น. ที่ อาคาร มวก.48 พรรษา พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษ…

มหาจุฬาฯ ผลิตบัณฑิตสนองงานกิจการคณะสงฆ์ ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

มหาจุฬาฯ ผลิตบัณฑิตสนองงานกิจการคณะสงฆ์ ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ... 11 มี.ค.62 พระราชวรมุนี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 64 จำนวน 300 กว่ารูป…

นิสิตทุนเล่าเรียนหลวง กับกิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ

"นิสิตทุนเล่าเรียนหลวง กับกิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ" วันนี้ (4มี.ค.62) ที่ห้องประชุมเธียร์เตอร์ โซน D พระราชวรมุนี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นิสิตทุนเล่าเรียนหลวง…