มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เปิดรับสมัครเรียน (สอบสัมภาษณ์) หลักสูตรประกาศนียบัตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ ป.จพ. รุ่นที่ ๒ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

72
📢 เปิดรับสมัครเรียน (สอบสัมภาษณ์) หลักสูตรประกาศนียบัตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ ป.จพ. รุ่นที่ ๒ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
‼️ สงวนสิทธิ์ในการสมัครเรียน เฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรม Open House Online ในวันอาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
📄 กรอกใบสมัครผ่าน google form ▶️ https://forms.gle/YjFUnBgaeu2zknux6
พร้อมแนบสลิปหลักฐานค่าสมัครเรียน
🏧 ค่าลงทะเบียนสมัครเรียน ๒๐๐ บาท
ชำระค่าลงทะเบียนออนไลน์ ธ.กสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ 114-2-70663-2 พระมหาสุเทพ ธนิกกุล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม นี้ ทางเวบไซต์และเฟซบุ๊กหลักสูตรประกาศนียบัตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ (แสกน QR Code ได้ใน Poster ประชาสัมพันธ์)
📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อความ messenger ทางเฟซบุ๊ก หรือ
พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ ๐๘๙-๓๖๑-๙๔๕๑
คุณมนัสษร ธรรมวันนา ๐๙๒-๘๘๗-๔๖๐๔