มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Daily Archives

กรกฎาคม 22, 2018

พิธีเปิดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พิธีเปิดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พิธีเจริญพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ…

พิธีเจริญพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร