มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Daily Archives

ตุลาคม 28, 2018

ผช.อธิการบดีกิจการนิสิต กล่าวอนุโมทนาเจริญศรัทธาเจ้าภาพ

“ผช.อธิการบดีกิจการนิสิต กล่าวอนุโมทนาเจริญศรัทธาเจ้าภาพ” วันนี้(28ต.ค.2561) ที่อาคารหอฉัน พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและรักษารองผู้อำนวยการสถาบันภาษา เป็นประธานสงฆ์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต…