มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Daily Archives

กรกฎาคม 17, 2019

“นิสิตนานาชาติ มจร อธิษฐานจำพรรษา ประจำปี 2562 และเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ”

"นิสิตนานาชาติ มจร อธิษฐานจำพรรษา ประจำปี 2562 และเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ” วันที่ 17ก.ค.2562เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ณ อุโบสถกลางน้ำ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต นำโดยพระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พระณรงค์…