มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Daily Archives

พฤษภาคม 31, 2022

“ประชุมหารือและเตรียมจัดพิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565”

วันนี้ 31 พ.ค.2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต A300 อาคารเรียนรวม สำนักงานอธิการบดี โดยการมอบหมายจากพระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร…