มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Daily Archives

กรกฎาคม 31, 2018

ประชุมบุคลากรกองกิจการนิสิต ครั้งที่4/2561

“ประชุมบุคลากรกองกิจการนิสิต ครั้งที่4/2561” เมื่อวันที่ 31 ก.ค.2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต ประชุมบุคลากรกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่4/2561 เพื่อติดตามและดำเนินงานตามนโยบายพระเดชพระคุณพระราชวรมุนี,ดร.(พล…

องค์กรนิสิตสามีจิกรรม เจ้าคุณรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ

“องค์กรนิสิตสามีจิกรรม เจ้าคุณรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ” เมื่อวันที่31 ก.ค.2561 เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดีได้นำพาผู้บริหารเจ้าหน้าที่และองค์กรนิสิต ประกอบด้วยประธานสภานิสิต ทำสามีจิกรรม…