มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Daily Archives

ตุลาคม 1, 2018

ผอ.กองกิจการนิสิต มจร ร่วมเป็นวิทยากรหนุนเสริมการขับเคลื่อนธรรมนูญฯ คณะสงฆ์ธรรมยุตโคราช

“ผอ.กองกิจการนิสิต มจร ร่วมเป็นวิทยากรหนุนเสริมการขับเคลื่อนธรรมนูญฯ คณะสงฆ์ธรรมยุตโคราช” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาโคราช วัดสุทธจินดา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา…