มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Daily Archives

ตุลาคม 25, 2018

วันปวารณาออกพรรษา ปี 2561 ของนิสิต มจร

“วันปวารณาออกพรรษา ปี 2561 ของนิสิต มจร ” วันนี้ (24 ต.ค.2561) เวลา 13.00 น. อุโบสถกลางน้ำ มจร วังน้อย อยุธยา พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และรองผอ.สถาบันภาษา เป็นประธานสงฆ์นำผู้บริหาร…