มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมกิจกรรม​ “ทำบุญ​ประเพณี​วัน​สงกรานต์​ (วัน​ขึ้นปีใหม่​ของไทย)​ ประจำ​ปี​ 2565​”

580
วานนี้ (วันพุธที่ 6 เมษายน 2565) ที่ลานกิจกรรม​ โซน​ B​ คณะสังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา พระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้ร่วมโครงการ​ส่งเสริม​อนุรักษ์​ประเพณี​และ​วัฒนธรรม​ไทย​ กิจกรรม​ “ทำบุญ​ประเพณี​วัน​สงกรานต์​ (วัน​ขึ้นปีใหม่​ของไทย)​ ประจำ​ปี​ 2565​” การนี้พระเดชพระคุณได้รับการแสดงมุทิตาสักการะจากผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ นำโดยพระครู​ปริยัติ​กิตติ​ธำรง, รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ พระอุดม​สิทธิ​นายก, ผศ.ดร.​ รองคณบดี​คณะสังคม​ศาสตร์​  ฝ่ายบริหาร​ รศ.ดร.สุรพล​ สุ​ยะ​พรหม​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​ รศ.ดร.โกนิฏฐ์​ ศรี​ทอง​ ผู้ช่วย​อธิการบดี​ฝ่าย​วิชาการ​ และ​ รศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ พร้อมผู้บริหาร ได้แสดงมุทิตาสักการะในโอกาสที่พระเดชพระคุณได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม พระอารามหลวง ​โดยพร้อมเพรียง​กัน​

กิจกรรมครั้งนี้มีการจัด 2 ช่วง คือ ภาคเช้า​ พระสงฆ์​ทรงสมณศักดิ์​ นำโดย​ พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​บริหาร​ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ประธาน​ในพิธี​ พร้อม​ด้วยพระสงฆ์​ทั้งนั้น​ เจริญ​พระ​พุทธมนต์​ กล่าวสัมโมท​นี​ยก​ถา​ และประพรม​น้ำพระพุทธมนต์​ เพื่อเป็นสิริมงคล​แก่​ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ เจ้า​หน้าที่​ และ​นิสิต​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ และ ภาคบ่าย​ มีพิธี​รดน้ำขอพรผู้บริหาร​ และคณาจารย์​ผู้อาวุโส​ ของคณะสังคม​ศาสตร์​ ทั้งนี้​ มี​ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ เจ้า​หน้าที่​ และ​นิสิต​คณะ​สังคม​ศาสตร์​

ขอบคุณภาพและข่าว : จากคณะสังคมศาสตร์ มจร