มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผช.อธิการบดี มจร นำคณะสงฆ์อำนวยพรและอนุโมทนาเจ้าภาพภัตตาหารหอฉัน

1,922

“ผช.อธิการบดี มจร นำคณะสงฆ์อำนวยพรและอนุโมทนาเจ้าภาพภัตตาหารหอฉัน”

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2561 เวลา 11.15 น. ณ อาคารหอฉัน ชั้น 2 มจร วังน้อย อยุธยา พระมหาราชัน จิตฺตปาโล รก.ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานสงฆ์ให้ศีลเจริญศรัทธาท่านเจ้าภาพประกอบด้วยคณะคุณพ่อนันทชัย-คุณแม่สมจิตต์ จงสุขวิโรจน์,คุณแม่ลอย วรรณศรี ,คุณประทุม นันชัย และคุณณัฐกานต์ กอบการ การนี้มีพระมหาประยุทธ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ กล่าวสัมโมทนียกถา