มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Browsing

รูปภาพ

พระธรรมทูตสายต่างประเทศ: พลังการทำงานและจิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม

“พระธรรมทูตสายต่างประเทศ: พลังการทำงานและจิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม” วันนี้ (5พ.ค.62) เวลา 18.30-20.30 น.ที่เธียร์เตอร์ โซน D อาคารเรียนร่วม มจร พระนครศรีอยุธยา พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มจร…

มจร จัดบวชเณร 318 หน่วยทั่วไทย หวังใช้กระบวนการไตรสิกขาในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในช่วงปิดเทอม

“มจร จัดบวชเณร 318 หน่วยทั่วไทย หวังใช้กระบวนการไตรสิกขาในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในช่วงปิดเทอม” วันนี้(31มี.ค.2562)เวลา09.30น.ที่เธียร์เตอร์ โซน B คณะสังคมศาสตร์ อาคารเรียนร่วม มจร วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระราชวรมุนี,รศ.ดร.(พล…

ประชุมกลุ่มย่อย เวทีนิสิตเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

“ประชุมกลุ่มย่อย เวทีนิสิตเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้” วันนี้(18 มี.ค.62) เวลา 13.00 น. ที่อาคาร มวก.48 พรรษา มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา มีกิจกรรม”การชี้แจงแนวปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการออกหนังสือหลักฐานสำคัญในการสำเร็จการศึกษาต่าง ๆ…

อธิการบดี มจร เปิดงานสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น 64 ภาคกลาง เชื่องานบริการวิชาการ มจร…

“อธิการบดี มจร เปิดงานสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น 64 ภาคกลาง เชื่องานบริการวิชาการ มจร ต้นแบบงานเพื่อสังคม" วันนี้ (18มี.ค.62) เวลา 09.00 น. ที่ อาคาร มวก.48 พรรษา พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษ…

มหาจุฬาฯ ผลิตบัณฑิตสนองงานกิจการคณะสงฆ์ ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

มหาจุฬาฯ ผลิตบัณฑิตสนองงานกิจการคณะสงฆ์ ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ... 11 มี.ค.62 พระราชวรมุนี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 64 จำนวน 300 กว่ารูป…

นิสิตทุนเล่าเรียนหลวง กับกิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ

"นิสิตทุนเล่าเรียนหลวง กับกิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ" วันนี้ (4มี.ค.62) ที่ห้องประชุมเธียร์เตอร์ โซน D พระราชวรมุนี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นิสิตทุนเล่าเรียนหลวง…

โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำชี้แจง ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร วัน เวลา และการติดต่อประสานงาน ๑.๑ หัวหน้าหน่วยอบรมโครงการฯ จะต้องเป็นพระภิกษุเท่านั้น และกำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือเป็นศิษย์เก่าก็ได้ ๑.๒ ระยะเวลาในการดำเนินการบรรพชา ต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ๑.๓…

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นิสิตคฤหัสถ์ 2561

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นิสิตคฤหัสถ์ 2561 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ -> https://bit.ly/2BwHuc8