มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะพุทธศาสตร์ เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ “ถวายภัตตาหารเพลและน้ำปานะ” นิสิตปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๔๘๙ รูป

503

คณะพุทธศาสตร์ มจร. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ “ถวายภัตตาหารเพลและน้ำปานะ” นิสิตปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๔๘๙ รูป/คน ๑๗-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สวนเวฬุวัน (สวนไผ่) พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖, ๐๘๙-๔๔๑-๒๒๑๕

12359939_1918933851665673_7204844179234948052_n