มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองกิจการนิสิต..ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติ

570

12376228_1658769534400839_8769582876636898277_n

     กองกิจการนิสิต..สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกำกับดูแลโดย พระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต

     ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปีการศึกษา 2558

     โดยมีพระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธานเปิดงานและให้โอวาท 

      มีคณะ 3 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็นเวลา 10 วัน โดยพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 19.00 น. ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา