มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“รองฯกิจการนิสิต เมตตาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนิสิตในหอพัก ชื่นชมนิสิตและเจ้าหน้าที่ช่วยงานและปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี พร้อมอวยพรให้ทุกคนปลอดภัย”

998
วันนี้ (5ม.ค.64) เวลา 10.00 น. พระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร.(พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เมตตาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนิสิตในหอพัก โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนิสิตช่วยงานให้การต้อนรับ การนี้พระเดชพระคุณได้กล่าวชื่นชมนิสิตและเจ้าหน้าที่ช่วยงานและปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี อวยพรให้ทุกคนปลอดภัย การนี้ท่านได้ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนิสิตจิตอาสาที่ช่วยคัดกรองดูแลเพื่อนนิสิตในหอพักพร้อมตรวจเยี่ยมสำนักงานกองกิจการนิสิต A300 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดเชื่อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) การนี้พระเดชพระคุณได้ย้ำให้นิสิตและเจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพและป้องกันตัวเองให้ดีและปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ชื่นชมนิสิตและเจ้าหน้าที่ช่วยงานและปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี พร้อมอวยพรให้ทุกคนปลอดภัย