มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“อธิการบดี มจร นำนิสิตหอพักทำวัตร สวดมนต์ และตรวจเยี่ยมนิสิตหอพักประจำเดือน พฤศจิกายน “

1,012
“อธิการบดี มจร นำนิสิตหอพักทำวัตร สวดมนต์ และตรวจเยี่ยมนิสิตหอพักประจำเดือน พฤศจิกายน “
วานนี้ 26 พ.ย.2565 เวลา 09.00 น. ที่หอพักนิสิตนานาชาติ B มจร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานนำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตหอพัก ทำวัตร สวดมนต์ และเจริญจิตภาวนา พร้อมมอบโอวาทให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตหอพัก ประจำเดือน พฤศจิกายน ซึ่งเป็นประจำทุกเดือนที่พระเดชพระคุณอธิการบดีจะลงมาร่วมทำวัตร สวดมนต์ และตรวจเยี่ยมนิสิตร่วมกับผู้บริหาร ซึ่งในครั้งนี้มีผู้บริหารได้ร่วมกิจกรรมและถวายการต้อนรับ อาทิเช่น พระมหาประยูร โชติวโร ดร. ผอ.กองกิจการนิสิต, พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี ดร. ผอ.กองแผนงาน, พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ ผอ.กองคลังและทรัพย์สิน พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการหอสมุดกลาง พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ,ผศ.ดร. รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พระครูชิโนวาทธำรง รองผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และผู้บริหารทุกคณะ ร่วมพิธี