มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Monthly Archives

สิงหาคม 2023

“รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดการประชุมผู้นำนิสิต มจร ทั่วประเทศ ชื่มชม…

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ผ่านระบบ Zoom ออนไลน์ พระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดการประชุมร่วมระหว่างประธานสภานิสิต และนายกองค์กรบริหารนิสิต ทั้งในส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์…