มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า พธ.บ. รุ่น ๖๓ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในการสอบบรรจุรับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2561

1,204

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า พธ.บ. รุ่น ๖๓ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในการสอบบรรจุรับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้
๑.ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพล ก๋าแก้ว
๒.ขอแสดงความยินดีกับ นายวัชรินทร์ ธีระพุฒิพงศ์
๓.ขอแสดงความยินดีกับ นายประพต เตมิยะ
๔.ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัญจนานุช หนุ่มตัง
๕.ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอุมาพร คืดนอก
๖.ขอแสดงความยินดีกับ นายพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล
๗.ขอแสดงความยินดีกับ นายสิระพงษ์ เชษฐ์ชัยอมรกุล
๘.ขอแสดงความยินดีกับ นายวินิช วงศ์คำจันทร์
๙.ขอแสดงความยินดีกับ นายอนุชิต กิ่งก้าน (โครงการครูคืนถิ่น)
ขอขอบคุณข้อมูล.โดย .นายอนุชิต กิ่งก้าน…