มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รองอธิการบดี มจร ตรวจเยี่ยม ติดตามและให้กำลังใจนิสิตหอพัก

729

“รองอธิการบดี มจร ตรวจเยี่ยม ติดตามและให้กำลังใจนิสิตหอพัก”

วันนี้(3ต.ค.2561) เวลา 10.00 น. ที่หอพักนิสิตนานาชาติพระราชวรมุนี,ดร.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และประธานคณะกรรมการหอพักนิสิต มจร ตรวจเยี่ยมติดตามงานที่มอบหมาย และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หอพัก และนิสิตที่พักอาศัยอยู่ประจำหอพักนิสิต

การนี้มีเจ้าหน้าที่ และอนุกรรมการบริหารหอพักนิสิตฝ่ายนิสิตให้การต้อนรับและถวายรายงาน เป็นปกติของทุกๆวัน ซึ่งอาจเป็นช่วงเช้า บ่าย หรือเย็น ที่พระเดชพระคุณว่างเว้นจากงานสอน งานบริหารและการประชุม จะเมตตาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามงานที่มอบหมาย และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และนิสิตหอพักอยู่เป็นประจำ เพื่อสอบถามความเป็นอยู่และให้กำลังใจนิสิต นอกเหนือจากที่ติดตามและสั่งการโดยตรงจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ