มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะกรรมการฯ ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานมีมติให้คณะมนุษยศาสตร์ “เปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติธรรมนิสิต”

365

คณะกรรมการฯ ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน มจร. ประชุมครั้งที่ 2/2558 มีมติให้คณะมนุษยศาสตร์ “เปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติธรรมนิสิต” จากวัดพระพุทธบาท สระบุรี เป็น มจร.วังน้อย เพื่ออนุวัตตามงบประมาณมหาวิทยาลัย โดยมีพระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประธานกรรมการฯ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2558 ณ มจร.อ.วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

12341559_1650703975167670_8085450120854409153_n 12369075_1650703915167676_7205130946691539327_n