มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง มองภัยพระพุทธศาสนาผ่านสถานการณ์ความขัดแย้งในปัจจุบัน

378

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง “มองภัยพระพุทธศาสนาผ่านสถานการณ์ความขัดแย้งในปัจจุบัน” วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙

10325737_1684642368480222_1639918581859312152_n