มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย สำหรับนิสิตต่างประเทศ

575

พระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดงาน โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย สำหรับนิสิตต่างประเทศ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องประชุมเธียเตอร์ โซน A

12747422_1684561375154988_7705523301151793306_o12764487_1684561488488310_9184116082214417731_o 12698332_1684561561821636_2271958884728869972_o