มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมคณะกรรมการกองทุนพระพรหมบัณฑิต

1,559

4 ก.ย.59 เวลา18.30 น.

พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ประชุมคณะกรรมการกองทุนพระพรหมบัณฑิต
โดยมีพระเดชพระคุณพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธาน
ในการพิจารณาให้ทุนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 โดยจะมีพิธีมอบทุนในวันที่ 17 ก.ย.2559 ที่ มจร อยุธยา

14199608_1767715770172881_2420044508051525324_n