มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 66 (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2563

1,063

 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ :-

1 กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ 66 (ส่วนกลาง)
2 ประกาศการปฏิบัติศาสนกิจ-รุ่น-66
3 ปฏิทินกิจกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ-รุ่นที่-66