มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

281

ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ในวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มจร วังน้อย

 

กำหนดการ กำหนดการ
บทสวดภาษาไทย บทสวดนาถปรมราชินีภิถุติปสิทธิวรทานคาถา
บทสวดภาษาอังกฤษ บทสวดนาถปรมราชินีภิถุติปสิทธิวรทานคาภา (ภาษาอังกฤษ)