มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Monthly Archives

สิงหาคม 2018

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนางาน

“แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนางาน” เมื่อวันพุธที่ 22 ส.ค. 2561 ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต โซน A อาคารเรียนรวม มจร อยุธยา กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ได้จัดกิจกรรม”แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ “…

ประชุมคกก.หอพักนิสิต มจร ครั้งที่2/2561

“ประชุมคกก.หอพักนิสิต มจร ครั้งที่2/2561” เมื่อวันที่ 14 ส.ค.2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ อาคารเรียนรวม มจร อยุธยา พระราชวรมุนี,ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9) รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานประชุมคณะกรรมการหอพักนิสิต…

นิสิตจำพรรษา มจร ฟังปาฏิโมกข์แรกหลังจากเข้าพรรษา

“นิสิตจำพรรษา มจร ฟังปาฏิโมกข์แรกหลังจากเข้าพรรษา” เมื่อวันเสาร์ที่ 11 ส.ค.2561 เวลา 09.00 น. ณ อุโบสถกลางน้ำ พระมหาราชัน จิตฺตปาโล รก.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และรองผู้อำนวยการสถาบันภาษา นำพระภิกษุ สามเณร…

ภาพกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่…

ภาพกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

น้องๆองค์กรนิสิต มจร ปีการศึกษา2561

ทีมงานน้องๆองค์กรนิสิตทุกๆปีการศึกษา จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปในการคิดงาน สร้างสรรค์งานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถทุกทีมทุกปีการศึกษาไปตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของแต่ละท่าน แต่มีอย่างหนึ่งที่น้องๆเหมือนกันคือ…

พิธีทำสามีจิกรรม และพิธีไหว้ครู มจร 2561

เมื่อวันที่ 7 ส.ค.2561 เวลา 12.30 น.เป็นต้นไป ณ หอประชุม มวก.48 พรรษา มจร จัดพิธีทำสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา และไหว้ครู ประจำปี 2561 โดยมี พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนในตำแหน่งอธิการบดี…

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9…

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

พิธีทำสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา และพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย…

กองกิจการนิสิต มจร. ขอนิมนต์/เชิญนิสิต มจร.ส่วนกลาง ร่วมจัดและประกวดพานพุ่มไหว้ครู “พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561”

ต้อนรับปฏิสันถารนักศึกษาแลกเปลี่ยนอินเดียเยี่ยมชมกองกิจการนิสิต

"ต้อนรับปฏิสันถารนักศึกษาแลกเปลี่ยนอินเดียเยี่ยมชมกองกิจการนิสิต" เมื่อวันที่ 1 ส.ค.2561 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ให้การต้อนรับปฏิสันถารนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Guahati University รัฐอัสสัม…