มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Daily Archives

กรกฎาคม 23, 2019

“รองอธิการบดี เปิดปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจภาคใต้ เชื่อนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มจร…

วันนี้ (23ก.ค.2562) เวลา09.00น. ที่มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พระเทพปัญญาสุธี รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 16 เมตตาเป็นประธานเปิดงาน ปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 65 ประจำภาคใต้…