มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Daily Archives

ตุลาคม 31, 2022

“ประชุมกรรมการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๕”

“ประชุมกรรมการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๕” วันนี้(๓๑ ต.ค. ๖๕ ) เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระมงคลสิทธาจารย์ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก) และ Zoom Meeting โดย พระเทพเวที, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานการประชุม…