มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Monthly Archives

ตุลาคม 2022

“ประชุมกรรมการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๕”

“ประชุมกรรมการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๕” วันนี้(๓๑ ต.ค. ๖๕ ) เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระมงคลสิทธาจารย์ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก) และ Zoom Meeting โดย พระเทพเวที, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานการประชุม…

กองกิจการนิสิต ร่วมการประชุมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มจร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

กองกิจการนิสิต ร่วมการประชุมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มจร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. ที่ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร กองกิจการนิสิต นำโดย พระมหาประยูร…

ประกาศคณะกรรมการหอพักนิสิต

ประกาศคณะกรรมการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การต่อสัญญาหอพักนิสิตนานาชาติ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ หมายเหตุ : กำหนดสิ้นสุดการชำระค่าบำรุงหอพักนิสิต และต่อสัญญาหอพักนิสิต ภาคการศึกษาที่ 2…

“ผู้บริหาร กองกิจการนิสิต ปฏิสันถารให้การต้อนรับคณะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นำโดย ดร.ฉัตรชัย…

"ปฏิสันถารให้การต้อนรับคณะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นำโดย ดร.ฉัตรชัย ยาจันทร์ทา เยี่ยมชมหอพัก หารือการร่วมงานและปวารณาถวายวัคซีนพระนิสิต" วันที่ 13 ต.ค.2565 เวลา 10.09 น. ที่อาคารหอพักนิสิตนานาชาติ A…

“มจร และ มมร หนุนคณะสงฆ์ และภาคีฆราวาส” จับมือทบทวนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ฯ…

"มจร และ มมร หนุนคณะสงฆ์ และภาคีฆราวาส" จับมือทบทวนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ฯ เชื่อมวัดประชารัฐสร้างสุข มุ่งเป้าหมายพัฒนาสุขภาวะสงฆ์ทั้งกาย-จิต-สังคม-ปัญญา อย่างยั่งยืน วันที่ 6 ต.ค. 65 เวลา13.30 น. #พระเทพเวที เจ้าคณะภาค 6…