มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Daily Archives

พฤศจิกายน 28, 2022

“อธิการบดี มจร นำนิสิตหอพักทำวัตร สวดมนต์ และตรวจเยี่ยมนิสิตหอพักประจำเดือน พฤศจิกายน “

"อธิการบดี มจร นำนิสิตหอพักทำวัตร สวดมนต์ และตรวจเยี่ยมนิสิตหอพักประจำเดือน พฤศจิกายน " วานนี้ 26 พ.ย.2565 เวลา 09.00 น. ที่หอพักนิสิตนานาชาติ B มจร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี…

“ประชุมคณะกรรมการหอพักนิสิต ครั้งที่ 1/2565”

"ประชุมคณะกรรมการหอพักนิสิต ครั้งที่ 1/2565" วานนี้ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต A 300 อาคารเรียนรวมชั้น 3 มจร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระพระเดชพระคุณพระเทพเวที, รศ.ดร.…

“ประชุมคณะกรรมการปฏิคมภายในประเทศ ครั้งที่ 1/2565”

"ประชุมคณะกรรมการปฏิคมภายในประเทศ ครั้งที่ 1/2565" วานนี้ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต A 300 อาคารเรียนรวมชั้น 3 มจร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และระบบ Zoom ออนไลน์ พระเดชพระคุณพระเทพเวที,…