มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Monthly Archives

พฤศจิกายน 2022

“อธิการบดี มจร นำนิสิตหอพักทำวัตร สวดมนต์ และตรวจเยี่ยมนิสิตหอพักประจำเดือน พฤศจิกายน “

"อธิการบดี มจร นำนิสิตหอพักทำวัตร สวดมนต์ และตรวจเยี่ยมนิสิตหอพักประจำเดือน พฤศจิกายน " วานนี้ 26 พ.ย.2565 เวลา 09.00 น. ที่หอพักนิสิตนานาชาติ B มจร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี…

“ประชุมคณะกรรมการหอพักนิสิต ครั้งที่ 1/2565”

"ประชุมคณะกรรมการหอพักนิสิต ครั้งที่ 1/2565" วานนี้ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต A 300 อาคารเรียนรวมชั้น 3 มจร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระพระเดชพระคุณพระเทพเวที, รศ.ดร.…

“ประชุมคณะกรรมการปฏิคมภายในประเทศ ครั้งที่ 1/2565”

"ประชุมคณะกรรมการปฏิคมภายในประเทศ ครั้งที่ 1/2565" วานนี้ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต A 300 อาคารเรียนรวมชั้น 3 มจร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และระบบ Zoom ออนไลน์ พระเดชพระคุณพระเทพเวที,…

“ประชุมพิจารณากรอบงบประมาณโครงการปฏิบัติธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ตามมติคณะกรรมการปฏิบัติธรรม”

“ประชุมพิจารณากรอบงบประมาณโครงการปฏิบัติธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ตามมติคณะกรรมการปฏิบัติธรรม” 15พ.ย.65)เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมA300 กองกิจการนิสิต พระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต…

“รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานประชุม คกก.ปฏิบัติธรรมของนิสิต ป.ตรี ประจำปีการศึกษา…

วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมพระมงคลสิทธาจารย์ (รวย ปาสาทิโก) สำนักทะเบียนและวัดผล และผ่านระบบ Zoom ออนไลน์ พระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต…