มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Yearly Archives

2017

พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมผู้บริหาร…

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2560 เวลา 13.00 น. ____________________ พระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และประธานคณะกรรมการโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตระดับปริญญาตรี ได้มอบหมายให้ พระมหาราชัน จิตฺตปาโล…

พระราชวรมุนี ,ดร., รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้เดินทางไปตรวจและเยี่ยมให้โอวาท…

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 ________________ พระราชวรมุนี ,ดร., รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้เดินทางไปตรวจและเยี่ยมให้โอวาท นิสิตในโครงการปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร…

พระราชวรมุนี ,ดร.,รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ตรวจเยี่ยมและบรรยายพิเศษ

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ______________________ พระราชวรมุนี ,ดร.,รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมและบรรยายพิเศษ แก่คณะคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ในโครงการอบรมปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน…

พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต…

เมื่อวันที่22 ธ.ค.2560 _________________ พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและรักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันภาษา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตระดับปริญญาตรี…

ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ การศึกษาพระปริยัติธรรม

ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองพุทธศาสนศึกษา กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี…

พระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ตรวจเยี่ยมสถานปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 __________________ พระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมสถานปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน บรรยายพิเศษ และกล่าวให้โอวาทแก่พระภิกษุ สามเณร และนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์…

พิธีเปิดโครงการปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๐

พิธีเปิดโครงการปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๐ กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับคณะพุทธศาสตร์ ครุศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์สถาบันวิปัสสนาธุระ และสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม จัดโครงการปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน…

พระราชวรมุนี ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิด…

วันนี้ 14 ธันวาคม 2560 ________________ พระราชวรมุนี ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิด "โครงการจิตอาสาคิลานธรรมเพื่อการตายดี" ณ วัดสุทธิวราราม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์…

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ.2561

ประกาศ การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ.2561 _______________ พระนิสิต หรือ นิสิตชาย ที่ไม่ได้เรียนวิชาทหารและมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ แต่อายุไม่เกิน 26 ปี หรือ เกิดปี พ.ศ.2534-2540…

การสร้างสร้างเสริมสุขภาวะผู้นำนิสิต มจร HEALTH PROMOTION FOR MCU STUDENT ELADERS

กองกิจการนิสิต มจร ร่วมกับสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดโครงการ “การสร้างสร้างเสริมสุขภาวะผู้นำนิสิต มจร HEALTH PROMOTION FOR MCU STUDENT ELADERS” วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ อาคารหอพักนิสิตนานาชาติ ชั้น G มจร อยุธยา at the…